λογικὴ λατρεία [розумна служба Божа – Рим 12, 1]

Метою літургійно-музичного напряму є розвиток здібностей та компетенцій осіб, які займаються літургійною музикою: як тих, котрі не мають музичної освіти, так і тих, які вже її здобули, однак прагнуть підвищити свою кваліфікацію у цій сфері.

Літургійно-музичні курси покликані формувати і спрямовувати аніматорів літургійної молитви, які служать в конкретній спільноті місцевої Церкви, до глибокого та свідомого переживання спасительних таїн, уприсутнених в літургії Церкви. Слухачі курсів отримають знання та вміння, необхідні для самостійного провадження молитви співом, диригування хором, а також активної і повної участі в літургії Церкви – зі збереженням відповідного рівня виконання.

Крім того, літургійно-музичний напрям має на меті:

  • промоцію літургійної культури шляхом поширення опрацювань літургійних творів у версії нот разом із записами
  • організацію тренінгів з літургійної музики
  • видання літератури на тему теології літургії і теології музики

Навчальна програма

Навчальна програма охоплює теоретичні музичні та літургійні заняття, а також практичні, зокрема колективний та індивідуальний вокал, основи диригування, багатоголосся, григоріанський хорал, традиційний спів, елементарна теорія музики, гармонія, сольфеджіо, теологія літургії, методика і практика диригування хором тощо.

Викладачі літургійно-музичних курсів при Інституті св. Томи Аквінського – це запрошені професійні музиканти і теологи з України, а також з-за кордону. Крім того, програма передбачає відкриті лекції з гостями, які спеціалізуються на темах, пов’язаних з теологією літургії та виконанням літургійної музики.

У межах літургійно-музичного напряму також будуть проводитися тренінги вихідного дня з літургійної музики, які стосуватимуться відповідних періодів літургійного року. Учасниками таких тренінгів можуть стати всі бажаючі, для цього не обов’язково бути слухачами літургійно-музичних курсів.

Запис на навчання

Щоб розпочати навчання на літургійно-музичних курсах при Інституті св. Томи Аквінського, належить:

  • Заповнити онлайн-форму
  • Внести оплату за рік (благодійний внесок) безпосередньо в секретаріаті у перший день занять. В окремих випадках, у разі обґрунтованого прохання слухача, суму повної оплати можна розділити на дві рівні частини. Якщо протягом навчального року обставини форм-мажору (війна, пандемія тощо) стануть перешкодою для проведення занять, учасники отримують відшкодування відповідної частини коштів.

Умовою для початку занять є формування групи, що складається принаймні з десяти студентів на кожному курсі.

Детальніше: https://dominic.ua/liturgijno-muzychni-kursy/

Адреса музично-літургійних курсів:
Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського
вул. Деревлянська 13
м. Київ 04119, Україна
Координаторка – Яна Трубійчук: +380980712628, logikelatreia.ua@gmail.com